အား .အကိုကအရမ္းလုပ္ေတာ့ၿပိးမွာေပါ့ သဲကမၿပီးေသးဘူး ထပ္လုပ္ေပးဦးထမိန္လွန္ အဖုတ္ေလးကိုႏိႈက္ၿပီးဖီးတက္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွဆြဲတဲ့အတြဲ ျမန္မာေခ်ာင္း႐ိုက္
သစ္ပင္ႀကီးေအာက္က GTC အတြဲေခ်ာင္း႐ိုက္


သစ္ပင္ႀကိးေအာက္ကအတြဲေခ်ာင္း႐ိုက္အသစ္တဲအိမ္ေလးထဲမွာအိပ္ေနတုန္း၀ုန္းခံလိုက္ရတဲ့ေစာ္ - ျမန္မာစစ္စစ္
စာသင္ခန္းထဲမွာမုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရတဲ႔ေက်ာင္းသူေလး
ျမန္မာအတြဲေခ်ာင္း႐ိုက္