တည္​းခိုခန္​းမွာ​ေစာ္​နဲ႔ခ်ိနိး​ေတြ႔တုန္​းက - ျမနိမာ