Thandar Aungထားထား..ေတာင္ဒဂံုဒီလိုမွန္းသိမလုပ္ပါဘူးခိုး႐ိုက္ေခ်ာင္း႐ိုက္အတြဲျမန္မာေခ်ာင္း႐ိုက္ အၾကည္အနားေပးခ်ိန္ ဘဲနဲ႔ခ်ိန္းေတြ႔တဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူအတြဲေတာင္ႀကီးကအတြဲၿပီးၿပီ ၿပီးၿပီအခ်စ္ဆံုးႀကီး ဘိုင့္ဘိုင္တဲ့