ကုန္းေပးတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမေလး ျမန္မာစစ္စစ္စာသင္ခန္းထဲမွာ ဆြဲခံတဲ့ေက်ာင္းသူေလး
အျဖဴအစိမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းသူေလးညားခါစျမန္မာလင္မယားရဲ႕အိမ္တြင္းျဖစ္
၀န္ထမ္းမေလးကိုအိမ္ေခၚဆြဲတဲ့ဘဲ - ျမန္မာစစ္စစ္ကုတင္ေပၚမွာ သမခံလိုက္ရတဲ့ GTC ေက်ာင္းသူေလး ျမန္မာ
ေတာထဲမွာပါကင္ေဖာက္ခံရတဲ့ေက်ာင္းသူညိဳေခ်ာေလးအရမ္းေတာင့္တဲ့က်ေတာ့္ေစာ္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသူျမန္မာဆန္တဲ့ မိေခ်ာေလး


ျမန္မာဆန္တဲ့ မိေခ်ာေလးေစာ္ကိုမ်က္လံုးစည္းၿပီး မႈတ္ခိုင္းတာ - ျမန္မာစစ္စစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ေစာ္ကိုမ်က္လံုးစည္းၿပီး မႈတ္ခိုင္းတာ - ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ပင္ႀကီးေအာက္ကအတြဲ ေခ်ာင္း႐ိုက္က်ေတာ့္ေစာ္ကိုမႈတ္ေပးလိုက္တာ ေခါင္းေတာင္မေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး - ျမန္မာအသစ္အိုးေကာင္းလို႔ ေဘာေတာင္းတာပါဆိုတဲ့ေစာ္ - ျမန္မာေစာ္ေလးနဲ႔ အခန္းထဲမွာထမိန္လွန္ႀကိတ္ - ျမန္မာစစ္စစ္

Add caption

တကၠသိုလ္​ ေက်ာင္းသူေလးအိမ္သာခိုး႐ိုက္ေစာ္ေလးနဲ႔ အခန္းထဲမွာထမိန္လွန္ႀကိတ္ - ျမန္မာစစ္စစ္


အား.. ၿပီးေတာ့မယ္ သဲၿပီးေတာ့မယ္ ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ေပး - ျမန္မာအမႈတ္ေကာင္းအေပးေကာင္းတဲ့ေစာ္ - ျမန္မာစစ္စစ္ေကာက္႐ိုးပံုေပၚမွာ ဆြဲတဲ့အတြဲ ျမန္မာစစ္စစ္ေကာက္႐ိုးပံုေပၚမွာ ဆြဲတဲ့အတြဲ ျမန္မာစစ္စစ္စုပ္ေပး အား အစိေလးကိုထိေအာင္စုပ္ေပး


ဘဲႀကီးလုပ္ခ်က္က ေကာင္မေလးေတာင္ထိုင္ငိုသြားတယ္ - ျမန္မာအသစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ေရခ်ိဳးခိုး႐ိုက္ အသစ္ ျမန္မာ၀ါးအိမ္ေလးထဲက ျမန္မာအတြဲ


၀ါးအိမ္ေလးထဲက ျမန္မာအတြဲျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္15 နွစ္မေလးကို ပါကင္ေဖာက္15 နွစ္မေလးကို ပါကင္ေဖာက္ကုတင္ေပၚမွာခြဲတဲ့အိုး - ျမန္မာစစ္စစ္